KADIMEX Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
ul. Wólczyńska 290
01-919 Warszawa

biuro@kadimex.pl
handlowy@kadimex.pl

tel. (+48) 22 864 99 66
fax. (+48) 22 835 57 85